צביה אהרוני
tsvia10@netvision.net.il
טלפון: 054-5698073
דף הפייסבוק

ניתן להזמין מופעים בסבסוד הגופים הבאים:

  • תרבות לישראל בע"מ  –
    03-7628315 , 050-7318819
  • מאגר הספריות הארצי
  • התפריט הבית-ספרי
  • עתיד – מנהלת ההשתלמויות